Adolf Hitler čeština

Překlad Adolf Hitler rusky

Jak se rusky řekne Adolf Hitler?

Adolf Hitler čeština » ruština

Адольф Гитлер
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Adolf Hitler rusky v příkladech

Jak přeložit Adolf Hitler do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Adolf Hitler přiletěl do Norimberku, na přehlídku věrných následovníků.
Адольф Гитлер снова вылетел в Нюрнберг для встречи со своими последователями.
Adolf Hitler, Vůdce německé mládeže!
Адольф Гитлер, Фюрер Германской Молодежи, внимание!
Nevěřím, že Adolf Hitler se zapíše do historie jako delikatesa.
Вряд ли имя Гитлера запомнят в таком качестве.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zahraničněpolitické cíle a styl Franklina Delana Roosevelta byly zase v jeho prvním funkčním období skromné a zaměřené na postupné kroky, avšak jakmile v roce 1938 usoudil, že Adolf Hitler představuje existenční hrozbu, stal se transformačním vůdcem.
Аналогично, внешнеполитические цели и стиль Франклина Делано Рузвельта в его первый президентский срок были размеренными и скромными, однако они стали трансформационными в 1938 году, после того как он решил, что Адольф Гитлер представляет реальную угрозу.
Vždyť úzkost, jež na vás padá, vychází z vědomí faktu, že poznaňský prostor, kde se Zakrzewského výstava prvně objevila, měl kdysi sloužit jako vestibul před vstupem do místnosti, kde vás očekával Adolf Hitler.
Поскольку чувство страха и тревоги возникает от знания того, что место в Познани, где впервые появилась выставка Закржевского, когда-то было передней, ведущей в комнату, где вас ждал Адольф Гитлер.
Tuto strategii vytvořil Adolf Hitler, když údajně kvůli ochraně sudetských Němců rozbil Československo a když později napadl mou vlast, Polsko.
Адольф Гитлер использовал эту стратегию, когда он вторгся в Чехословакию -- как он заявлял, с целью защиты судетских немцев -- а также позже, когда он вторгся в мою родную страну - Польшу.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...