Aida | aiden | adin | anda

aidan čeština

Příklady aidan rusky v příkladech

Jak přeložit aidan do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Aidan se snaží to za sebe dostat, jiným způsobem, jak jste sama řekla.
Эйден просто пытается выразить себя, как вы и сказали недавно.
Aidan tohle nakreslil před týdnem.
Эйден нарисовал это все неделю назад.
Ty jsi Aidan, viď?
Эйдан, верно?
Doktor Kodži tvrdil, že jste měla psychické problémy, když se narodil Aidan.
Доктор Коджи упомянул, что вы пережили ПРД, когда родился Эйдан.
Jsem Aidan.
Нет, я знаю.
Aidan, mučen a pak pověšen.
Эйдан, которого пытали и повесили. Михол.
Ach, to Beryl a Aidan.
О, от Берил и Эйдана.
Tohle je Aidan.
Это Эйдан.
Aidan je v prváku na NYU.
Эйдан - первокурсник.
Jsem Aidan.
Я Эйден.
Aidan chtěl, aby všichni ve tvým pěkným malým městě zemřeli, včetně tebe.
Эйден хотел, чтобы в твоём милом городишке сдохли все до одного, включая тебя.
Kde je Aidan?
Где Эйден?
No nebyl by bratr Aidan překvapený?
Как же брат Эйдан будет удивлен.
Přesně jak Aidan říkal.
Как и говорил Эйдан.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

Aida | aiden | AIDS