aj | Aa | ava | ara

aja čeština

Příklady aja rusky v příkladech

Jak přeložit aja do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Princezna Aja má prudký charakter jako její bratr.
У княжны Ая прямой характер, как и у её брата.
Aja -ColeFúze.
И я, Коул Фьюжн.
Pane plukovníku, Aja má pravdu.
Полковник, Аджу прав.
Pojď, Aja.
Проходи, Аджу.
Aja Aja Fighting!
Ачжа! Ачжа! Файтин!
Aja Aja Fighting!
Ачжа! Ачжа! Файтин!
Doktor Aja Mesbi je divotvůrce.
Доктор Аджа Месби - волшебник.
Joshi, to je Aja.
Джош, это Эйджа.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prezident Barack Obama navrhl loni na podzim Zákon o amerických pracovních místech (AJA), což je balík fiskálních opatření v objemu 450 miliard dolarů, zaměřených na tvorbu pracovních míst.
Осенью прошлого года президент США Барак Обама предложил Закон о рабочих местах в Америке (ЗРА), пакет фискальных мер в размере 450 млрд долларов США, направленный на создание рабочих мест.
Dva z nejuznávanějších amerických prognostiků dokonce předpověděli, že AJA by v roce 2012 zvýšil počet pracovních míst o 1,3-1,9 milionu a do konce roku 2013 o více než dva miliony.
Два из наиболее уважаемых специалистов по прогнозированию страны предсказали, что ЗРА добавит 1,3-1,9 миллиона рабочих мест в 2012 году и более двух миллионов рабочих мест к концу 2013 года.
Republikáni v Senátu však zmařili AJA obstrukcemi a také republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů nepřipustila hlasování o návrhu.
Республиканцы в сенате притормозили принятие ЗРА, а контролируемая республиканцами палата представителей также помешала тому, чтобы законопроект поступил на голосование.