aj | ja | aa | axa

Aja angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Aja?

Aja angličtina » angličtina

Ajja Adja
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

aja čeština

Příklady Aja anglicky v příkladech

Jak přeložit Aja do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Nikdo už tam dlouhou dobu nežije, kromě Angu aja. Jež tam žije odnepaměti a dělá něco jako správce.
Nobody has lived there for a long time, except Angu Ayah. who's always been there and stays on as caretaker.
Já nevím, ale každý člověk není tak milý. (zpívají) Teče voda z javora, aja hoja.
I'm not sure but not every man is that loveable. Water runs off the maple, Aya Hey.
Aja hoja, duša moja.
Aya Hey, my sweet soul.
Princezna Aja má prudký charakter jako její bratr.
The Princess has a strong character like her brother.
Aja ti najmu nejlepsi manazery A trenery z branze.
And I hire you the best managers and trainers in the business.
A jeho že, Aja, byla ran hojička.
And his wife, Aja, was a gifted healer.
Raul, Aja.
Raul, Aja.
Protože je díky tobě Raul a Aja ví že jejich dvera je živá a šťastná ne že je mrtvá jak si mysleli.
Because of you, Raul and Aja now know that their daughter is alive and happy instead of dead like they thought.
A co Aja? Ten pekař?
What about Aja, the baker?
Aja ja ja ja ja jaj!
Aye yi yi yi yi!
Aja, aja!
Aja, aja!
Aja, aja!
Aja, aja!
Aja -ColeFúze.
And me--cole fusion.
Pane plukovníku, Aja má pravdu.
Colonel, Ajju's right.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dva z nejuznávanějších amerických prognostiků dokonce předpověděli, že AJA by v roce 2012 zvýšil počet pracovních míst o 1,3-1,9 milionu a do konce roku 2013 o více než dva miliony.
Indeed, two of the nation's most respected forecasters predicted that the AJA would add 1.3-1.9 million jobs in 2012 and more than two million jobs by the end of 2013.
Také nestranický Kongresový rozpočtový úřad (CBO) zjistil, že většina opatření AJA se řadí na přední příčky rozpočtové efektivity, měřené jako počet pracovních míst vytvořených v letech 2012-2013 na dolar rozpočtových nákladů.
The non-partisan Congressional Budget Office (CBO) also found that most of the AJA's policies ranked high in budgetary effectiveness, measured by the number of jobs created in 2012-2013 per dollar of budgetary cost.
Republikáni v Senátu však zmařili AJA obstrukcemi a také republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů nepřipustila hlasování o návrhu.
The AJA was filibustered by Senate Republicans, and the Republican-controlled House of Representatives likewise prevented the bill from coming to a vote.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »