a- | a1 | j | a

aj angličtina

Příklady aj příklady

Jak se v angličtině používá aj?

Citáty z filmových titulků

AJ Foster disappeared into thin air.
AJ Foster beze stopy zmizel.
It's about AJ Foster.
Jde o AJ Fostera.
AJ Foster, is that the accountant that was supposed to testify against Gowen, but then disappeared?
AJ Foster je ten účetní, co měl vypovídat proti Gowenovi, ale vypařil se?
I've never heard of any AJ Foster.
Jmenuji se Mary Dickersonová. Nikdy jsem o žádném AJ Fosterovi neslyšela.
You have no idea who AJ Foster is? I haven't the faintest clue.
Vy nemáte tušení, kdo je AJ Foster?
AJ Foster's a woman, not a man.
AJ Foster je žena, ne muž.
How did Avery find out about AJ Foster?
Jak Avery zjistil to o AJ Fosterové?
AJ MacLeod.
AJ MacLeod.
If I find out you're seeing Tuttle, I'll put my head under a jeep. Aj.
Jestli zjistím, že se s ním stýkáš, strčím hlavu pod džíp.
Hello, AJ.
Ahoj, aji.
I've never seen AJ more upset.
Nikdy jsem neviděla AJe víc rozrušeného.
But, AJ, your books are important.
Ale aji, vaše knihy jsou důležité.
Come on, AJ Squared Away.
Tak pojď, ty balvane.
He's a goddamn AJ Squared Away jarhead robot!
Je to zasranej vypatlanej robot!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

aj čeština

Překlad aj anglicky

Jak se anglicky řekne aj?

aj čeština » angličtina

oops

Příklady aj anglicky v příkladech

Jak přeložit aj do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

AJ Foster beze stopy zmizel.
AJ Foster disappeared into thin air.
Jde o AJ Fostera.
It's about AJ Foster.
AJ Foster je ten účetní, co měl vypovídat proti Gowenovi, ale vypařil se?
AJ Foster, is that the accountant that was supposed to testify against Gowen, but then disappeared?
Jmenuji se Mary Dickersonová. Nikdy jsem o žádném AJ Fosterovi neslyšela.
I've never heard of any AJ Foster.
Vy nemáte tušení, kdo je AJ Foster?
You have no idea who AJ Foster is? I haven't the faintest clue.
AJ Foster je žena, ne muž.
AJ Foster's a woman, not a man.
Jak Avery zjistil to o AJ Fosterové?
How did Avery find out about AJ Foster?
Aj, báťuško, tam jich je celá jednotka.
Oh, Christ, there is an entire company of them.
Ale aj se mnou!
But you'll burn me with it!
Voznica: Když teho získáme, spleteme aj všeckých ostatních.
If we get him on our side, we'll misguide all the others too.
TerezazAtobě zase nevadí, když ti pohani robija aj v noci aj v nedělu?
And don't you mind those pagans are working nights and even Sundays?
TerezazAtobě zase nevadí, když ti pohani robija aj v noci aj v nedělu?
And don't you mind those pagans are working nights and even Sundays?
Pomohl k temu aj náš kravín, že?
Even our cow barn helped, right?
A uškodit aj našemu kravínu, který potřebgje vodu jak sůl.
And to harm our cow barn, which really needs water.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »