Ops | oop | sop | opus

oops angličtina

muž, manžel, hopla!

Význam oops význam

Co v angličtině znamená oops?

oops

used sarcastically to acknowledge a major mistake

oops

A minor mistake or unforseen difficulty.

oops

(intransitive, colloquial) To make a mistake; to blunder.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad oops překlad

Jak z angličtiny přeložit oops?

oops angličtina » čeština

muž manžel hopla! hopla aj! aj

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako oops?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady oops příklady

Jak se v angličtině používá oops?

Citáty z filmových titulků

I am going to. oops!
Špelec: Já babu.
Oops.
Přesně tak.
Oops-a-daisy.
Hoplá.
Oops.
Hm! Ó.
Oops! Here it comes again.
Zasetosemjde!
Oops. There.
A je to.
Oops.
Promiň.
Oops, dearie!
Jejda, miláčku!
And this is my party membership. oops.
A to je má členská průkazka.
Oops! that lousy wine.
Tohle všivácké víno.
Oops, just lost it again.
Ale teď jsem je zase ztratil.
Oops.
Tím svým debilním komisařem.
Oops, mr. engineer.
Jéje, pane inženýre.
Oops.
Tě pic!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Don't we all want to know how Bond (oops, I mean Sean Connery) would deal with Iran or North Korea?
Nechceme se snad všichni dozvědět, jak by si Bond (pardon, myslím Seana Conneryho) poradil s Íránem a Severní Koreou?
Oops!
Ajaj!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...