j | a | tj | oj

aj čeština

Příklady aj německy v příkladech

Jak přeložit aj do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Aj, to už je vojákův úděl!
So ist Soldatenschicksal!
Aj, káva úplně došla.
Oh! Der Kaffee ist alle.
AJ MacLeod.
A.J. MacLeod.
Aj aj aj!
Ei, ei, ei, ei!
Aj aj aj!
Ei, ei, ei, ei!
Aj aj aj!
Ei, ei, ei, ei!
Aj,aj. moje břicho! Co to je?
Es gluckert so komisch.
Aj,aj. moje břicho! Co to je?
Es gluckert so komisch.
Aj, aj. Panenko Marie Guadalupská!
Um Himmels Willen! Wo ist sie?
Aj, aj. Panenko Marie Guadalupská!
Um Himmels Willen! Wo ist sie?
Aj, aj, aj.
Ei, ei, ei.
Aj, aj, aj.
Ei, ei, ei.
Aj, aj, aj.
Ei, ei, ei.
Aj ten přístauek k latríně.
Wir könnten den Anbau für die Toilette bezahlen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »