aj | ja | Aa | tja

Aja němčina

Význam Aja význam

Co v němčině znamená Aja?

Aja

Dialekt des Gbe (Ewe), der auch als Sprache angesehen wird und in Togo und Benin gesprochen wird
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

aja čeština

Příklady Aja německy v příkladech

Jak přeložit Aja do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Aja ja ja ja ja jaj! - Je to jako životodárný pramen.
Ein geeigneter Ort, wo sich die Teenager treffen könnten.
Já jsem Aja.
Ich bin Aja.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prezident Barack Obama navrhl loni na podzim Zákon o amerických pracovních místech (AJA), což je balík fiskálních opatření v objemu 450 miliard dolarů, zaměřených na tvorbu pracovních míst.
Im Herbst letzten Jahres präsentierte Präsident Barack Obama seinen 450 Milliarden Dollar umfassenden American Jobs Act (AJA), ein Paket aus haushaltspolitischen Maßnahmen, die auf die Schaffung von Arbeitsplätzen abzielen.
Dva z nejuznávanějších amerických prognostiků dokonce předpověděli, že AJA by v roce 2012 zvýšil počet pracovních míst o 1,3-1,9 milionu a do konce roku 2013 o více než dva miliony.
Tatsächlich prognostizierten zwei der renommiertesten amerikanischen Konjunkturbeobachter, dass mit dem AJA im Jahr 2012 zusätzlich 1,3 bis 1,9 Millionen Arbeitsplätze und bis Jahresende 2013 über zwei Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden würden.
Republikáni v Senátu však zmařili AJA obstrukcemi a také republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů nepřipustila hlasování o návrhu.
Der AJA wurde im Senat durch Dauerreden der Republikaner blockiert und auch in dem von den Republikanern dominierten Repräsentantenhaus kam der Gesetzesentwurf nicht zur Abstimmung.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »