ann | MAN | mans | mana

mann čeština

Příklady mann rusky v příkladech

Jak přeložit mann do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

To jsem já, Mann.
Это я - мистер Манн.
Jsem Ted Mann.
О, я - Тед Мэнн.
Thomas Mann.
Томас Манн.
Terence Mann je držitel Pulitzerovy ceny.
Терренс Манн выиграл Пулитцеровскую премию.
Terence Mann?
Терренс Манн?
Terence Mann byl vřelým a laskavým hlasem rozumu. v době velkého šílenství.
Терренс Манн был добрым и благородным голосом разума во времена великого сумашествия.
Taky je to můj nejoblíbenější spisovatel, ale co má Terence Mann společného s baseballem?
Послушай, он тоже мой любимый писатель но что общего у Терренса Манна и бейсбола?
To je Terence Mann.
Меня зовут Рей Кинсела, а это Терренс Манн.
To je Terence Mann.
Это Терренс Манн.
Joe, to je Terry Mann.
Джо, это Терри.
To je Terence Mann.
На самом деле это Терренс Манн.
Vyrůstal na Park Avenue, chodil na univerzity Columbia a Horace Mann a pak toho nechal, aby se mohl věnovat výhradně šachům.
Он вырос на Парк Авеню, учился в Университете Коламбиа, Хорас Манн пока не бросил чтобы все время отдать шахматам.
Thomas Mann napsal, že by se radši účastnil života. než psal stovky příběhů.
Томас Манн писал, что предпочел бы прожить наполненную жизнь, нежели написать сотню рассказов.
Wes Mann.
Вес Менн.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...