Cádiz spanělština

Cádiz

Význam Cádiz význam

Co v spanělštině znamená Cádiz?

Cádiz

Geografía.| Ciudad al sur de España, capital de provincia. Fue fundada en el siglo XI a.d.C. GeografíaCategoría:ES:Regiones} cat=ES:Topónimos}.| Provincia española situada en el extremo sur de la Península Ibérica, con capital en la ciudad homónima.

Překlad Cádiz překlad

Jak z spanělštiny přeložit Cádiz?

Cádiz spanělština » čeština

Cádiz

Příklady Cádiz příklady

Jak se v spanělštině používá Cádiz?

Citáty z filmových titulků

Cádiz es una ciudad de España.
Cádiz je španělské město.
Lo robé personalmente de la aduana real en Cádiz.
Osobně jsem si ji půjčil od královských úředníků v Cadizu.
Hay una base naval americana en el sur de España, en Cádiz.
V jižním Španělsku, v Cadizu, je americká námořní základna.
Yo soy de El Gastor, provincia de Cádiz.
Jsem z městečka Casta z cádizský provincie.
Soy el hijo de Gaspar Suárez, el mercader más rico de Cádiz.
Jsem jediný syn Gaspara Soareze, nejbohatšího kupce v Cádizu.
Me despedí y. llené mi carruaje de historias románticas que había comprado en Cádiz, y partí hacia Madrid.
Rozloučil jsem se s otcem,.naložil do vozu romány, které jsem si v Cádizu koupil,.a odjel jsem do Madridu.
En Cádiz.
V Cádizu.
Vuestro padre cruzó muchos mares hasta establecerse como mercader en Cádiz.
Hněv otce, který přeplul mnoho moří a založil obchod v Cádizu..
Me lo contó López Suárez. El mercader de Cádiz.
Řekl mi to Lopez Soarez,.kupec z Cádizu.
Me enteré de que López Suárez viajó desde Cádiz, y esperé en la casa, pero habiendo perdido a su hijo, fue a la ciudad.
DověděI jsem se, že Lopezův otec přijel z Cádizu a ubytoval se v tomto domě. Ale když se nedočkal syna, odešel do města. Kam?
Debéis admitir que Cádiz es una ciudad más importante que Madrid.
Zajisté uznáš, že Cádiz je důležitější město než Madrid.
Soy Gaspar Suárez de Cádiz.
Jsem Gaspar Soarez z Cádizu.
Poco después de la muerte de mi padre mi madre decidió que lo mejor era enviarme a Cádiz como si un viaje de mar pudiera purificarme.
Krátce po smrti mého otce. se moje matka rozhodla, že nejlepší bude poslat mě do Cádizu. aby mě plavba po moři očistila.
En lugar de ir a Cádiz zarparon hacia un recóndito sultanato árabe donde vendieron a los pasajeros como esclavos.
Namísto do Cádizu. jsme zakotvili při březích neznámého arabského sultanátu. kde byli všichni pasažéři okamžitě prodáni do otroctví.

Cádiz čeština

Překlad Cádiz spanělsky

Jak se spanělsky řekne Cádiz?

Cádiz čeština » spanělština

Cádiz