gril | dril | CTRL | crol

Cyril čeština

Překlad Cyril spanělsky

Jak se spanělsky řekne Cyril?

Cyril čeština » spanělština

Cirilo

Příklady Cyril spanělsky v příkladech

Jak přeložit Cyril do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Cyril Matvejič.
Ciril Matveich.
Cyrile! - Joe, to je Cyril.
Este es Cyril, mi marido.
Co-starring: Cyril Cusack, Anton Diffring.
Con Cyril Cusack, Anton Diffring.
Druhý, Cyril Leech.
Segundo, Cyril Leech.
Kalifornská značka D jako David, C jako Cyril, Vjako Václav 4-7-2.
Matrícula de California. D-Domingo, C-Carmen, V-Victor 4-7-2.
Kalifornská značka D jako David, C jako Cyril, Vjako Václav 4-7-2.
Matrícula de California D de Domingo, C de Carlos, V de Victor 4-7-2.
Cyril Kinnear.
Cyril Kinnear.
Ne, Cyril to nesmí zvědět. Ne, ano, ne.
No, Cyril no lo tiene que saber.
Cyrilův táta říkal, že byl Cyril u přijímaček.
El papá de Cyril dijo que tomó ese examen de ingreso.
Cyril teda ne.
Ya, Cyril.
Cyril volá Greased Lightning. Cyril volá Greased Lightning.
Cyril a Grease Lightning, Cyril a Grease Lightning, cambio.
Cyril volá Greased Lightning. Cyril volá Greased Lightning.
Cyril a Grease Lightning, Cyril a Grease Lightning, cambio.
Cyril si nedá.
Cyril no querrá.
Tady Cyril z Greased Lightning.
Soy Cyril de Grease Lightning.

Možná hledáte...