aut | art | ATP | alt

a ti spanělština

tě, tebe

Překlad a ti překlad

Jak z spanělštiny přeložit a ti?

a ti spanělština » čeština

tebe

Možná hledáte...

a | ti