abadía spanělština

opatství

Význam abadía význam

Co v spanělštině znamená abadía?

abadía

Religión.| Condición o carácter de abad o abadesa Religión.| Monasterio regido por un abad o abadesa Religión.| Territorio sobre el que tiene jurisdicción un abad o abadesa Religión.| Patrimonio de una abadía2 Religión.| Tasa que se abona al cura de la parroquia a la muerte de un feligrés Religión.| Casa en que reside el párroco

Překlad abadía překlad

Jak z spanělštiny přeložit abadía?

abadía spanělština » čeština

opatství klášter budova opatství

Příklady abadía příklady

Jak se v spanělštině používá abadía?

Citáty z filmových titulků

Y ahora, si no está muy cansado, quisiera hablar del arrendamiento de la abadía de Carfax.
A nyní, nejste li příliš unaven, bych si chtěl s vámi pohovořit o pronájmu opatství Carfax.
He arrendado la abadía de Carfax.
Právě jsem si pronajal opatství Carfax.
El conde ha arrendado la abadía de Carfax.
Hrabě Drákula se stěhuje do opatství Carfax.
La abadía puede ser muy bonita, pero imagino que necesitará bastantes arreglos.
Opatství může být velmi hezké. Ale asi by potřebovalo poměrně rozsáhlé opravy.
Bueno, condesa, la dejo con su conde y su abadía en ruinas.
Nuže, hraběnko, přenechám vás teď vašemu hraběti a jeho zchátralému opatství.
Y que han llevado tres cajas de tierra a la abadía.
A že mu byly doručeny do opatství Carfax tři truhly s hlínou.
Haré que derriben la abadía de Carfax, que excaven alrededor.
A já nechám opatství Carfax kámen po kameni strhnout a na míli kolem rozkopat.
Usando la Abadía de Carfax como su base, cayó sobre Londres en busca de víctimas.
Ze základny v opatství Carfax se za oběťmi vydával do Londýna.
Es un fraile de la Abadía de Fountain.
Je z opatství Fountain. Proslulý.
Llevadla hasta la Abadía de Black Canons y mañana el obispo la escoltará el resto del camino.
Vezměte dámu do opatství Black Canons, a ať jí dá biskup zítra doprovod pro zbytek cesty.
Me quedaría, pero acabo de recordar unos asuntos urgentes en la abadía.
Rád bych zůstal, ale teď si vzpomínám, že mám jisté neodkladné povinnosti.
Id a la abadía y haced los preparativos para proclamarme rey aquí en Nottingham pasado mañana.
Vraťte se do opatství a připravte mou korunovaci, jež bude pozítří zde v Nottinghamu.
Abadía de Westminster.
Westminsterské opatství.
Vayamos a otra parte de la abadía.
Raději bych se přesunul do jiné části opatství.

Možná hledáte...