abatí | basa | Bass | base

abasí spanělština

Význam abasí význam

Co v spanělštině znamená abasí?

abasí

Gentilicio.| Propio de o relativo a una dinastía árabe que reinó en Bagdad, entre el 762 y el 1258 d.C, cuando Abu-l-Abbás destronó a los califas omeyas de Damasco.

Příklady abasí příklady

Jak se v spanělštině používá abasí?

Citáty z filmových titulků

A 200 años del ascenso del Islam, el patriarca Timoteo I de la Iglesia de Oriente presidía desde Bagdad, capital del Califato de Abasí, un área que se extendía de Jerusalén a Asia Central, incluso hasta la India, y era el hogar de una Iglesia próspera.
Po dvou stech letech vzestupu, islámu, měl patriarcha Církve Východu Timotej I. z abbásovského hlavního města Bagdádu pod dohledem oblast od Jeruzaléma, přes Střední Asii, dokonce až do Indie, která byla domovem prosperující církve.
Pero el cristianismo es en esencia una fe misionera, y en el Imperio abasí, la conversión del Islam estaba prohibida.
Nicméně křesťanství je v jádru misionářská víra a konverze z islámu byla v abbásovské říši zakázaná.

Možná hledáte...