abalanzarse spanělština

Význam abalanzarse význam

Co v spanělštině znamená abalanzarse?

abalanzarse

Arrojarse, lanzarse, precipitarse, mover todo el cuerpo con gran energía y velocidad contra algo o alguien. Atreverse o decidirse a una acción sin considerarlo detenidamente o a pesar de las dificultades o riesgos de la misma. Levantar las manos un caballo, parándose solo sobre las patas traseras, generalmente en reacción emotiva o agresiva.

Příklady abalanzarse příklady

Jak se v spanělštině používá abalanzarse?

Citáty z filmových titulků

Transmitieron señales. que le permitió a su crucero de batalla abalanzarse sobre su presa.
Vysílali signály, které umožnily vašemu bitevnímu křižníku zaměřit se na svou kořist.
Está por aquí abajo, acechando entre las sombras, listo para abalanzarse.
Je tam někde v hloubce, číhá ve stínu, chystá se udeřit.
Porque si no lo haces. siempre hay otra chica esperando justo detrás de ti. lista para abalanzarse.
Protože, když to neuděláš. vždycky je nějaká dívka, co čeká přímo za tebou. a dýchá ti za krk.
Podría abalanzarse mientras ustedes liberan a los esclavos.
Mohl by vás napadnout uprostřed osvobozování otroků.
Tiene un ejército en algún lado, listo para abalanzarse sobre el valle.
Má někde nějakou armádu, která chce zaútočit na údolí.
Eso fue todo lo que Sten y Saki necesitaron para olvidar lo de Terkel y abalanzarse sobre la pobre Dorit.
To jim stačilo, aby zapomněli na Terkela a pustili se do chudáka Doroty.
Ver a tu hermana abalanzarse sobre un extraño.
Jo, řekni mi něco, co nevím.
Supongo que planean diezmarnos antes de abalanzarse.
Asi do nás budou chvíli klovat, než zaútočí.
Sinclair estará esperando para abalanzarse.
On si počká a zaútočí.
Peyton, ten cuidado, va a abalanzarse, siempre se abalanzan.
Peyton, opatrně. On vstane. Vždycky vstanou.
Toqué el timbre y ladró como si fuera a abalanzarse a través de la ventana y sacarme la cabeza de un mordisco.
Zazvonila jsem, a štěkal jakoby chtěl proskočit tím oknem a uhryznout mi hlavu.
El peligro merodea en la oscuridad, esperando para abalanzarse y mi deber es enfrentar ese peligro y mirarlo fijamente a los ojos.
Nebezpečí se schovává v temnotě a čeká na svou šanci vyskočit. A můj úkol je postavit se tomu nebezpečí a podívat se do jeho bezbožných očí.
Así puede abalanzarse y salvar el día.
A potom využije situace.
La gente está esperando para abalanzarse sobre algún signo de culpabilidad.
Lidé se chytí jakéhokoliv náznaku viny.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mi amiga, a fuerza de insistir, consiguió que la dejaran en paz a ella y a su hijo, pero sólo para abalanzarse sobre un matrimonio que pasaba por allí.
Mé přítelkyni se podařilo třem násilníkům neodbytně slovně vyčinit, až ji i jejího syna nechali na pokoji; to už se vrhli na manželský pár, který náhodou procházel kolem.
El miedo es que un ajuste de la política monetaria para abalanzarse sobre la inflación podría apagar la vacilante recuperación económica.
Zavládl strach, že zpřísnění měnové politiky stlačující inflaci by mohlo podrazit nohy nesmělému ekonomickému oživení.

Možná hledáte...