abarcador spanělština

Význam abarcador význam

Co v spanělštině znamená abarcador?

abarcador

Que abarca.

Příklady abarcador příklady

Jak se v spanělštině používá abarcador?

Citáty z filmových titulků

Creo que hemos creado un plan muy abarcador. que le da a Kevin toda experiencia adolescente de importancia.
Vytvořili jsme plán, který zajišťuje.. aby Kevin zažil všechny zkušenosti dospívajícího kluka.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Felizmente, están apareciendo nuevos modelos que prometen transformar la educación en algo más coherente y abarcador.
Naštěstí se objevují slibné nové modely, díky nimž je vzdělání soudržnější a obsáhlejší.
Deben buscar un cambio secuencial y acumulativo en lugar de un avance único y abarcador.
Musejí usilovat o postupnou, kumulativní změnu, nikoliv o jediný, všeobsáhlý průlom.

Možná hledáte...