agnes | angus | glass | arnés

agness čeština

Příklady agness spanělsky v příkladech

Jak přeložit agness do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Rondelli, Agness přišla pro šek.
Rondell, Agnes necesita su cheque.
Bez urážky ke krásné Agness a jejímu rozkošnému dítěti.
No quiero ofender a la adorable Agness o su encantador vastago.
Mám poměr s manželem Agness Adlerové.
Estoy teniendo un amorio con el esposo de Agness Adler.
Stále Agness nesnášíme, dokonce i za těchto okolností.
Agness aun es a la que odiamos inclusive en esta situacion.
Agness do mě začala strašně rýpat.
Eso es obvio. Agness al principio me admiraba.
Agness jde zítra na nějakou večeři.
Agness tiene una cena manana.
Ahoj, Agness.
Hola, Agness.
Adame, tohle je Agness, Jakeova manželka.
Adam, ella es Agness, la esposa de Jake.
Opustil jsem Agness.
Deje a Agness.
A dost pochybuju, že jsi Agness opustil ty.
Y no estoy segura de que hayas dejado a Agness.
Důvod, proč jsem opustil Agness nebyl jen ten, že naše manželství nefunguje.
La razon por la que deje a Agness no fue simplemente porque mi matrimonio no estuviera funcionando.
A včera se bez mého vědomí objevil u mě doma a opustil Agness.
Y, sin saberlo, se aparecio ayer en mi casa y dejo a Agness.
Otevřeno pozdě do noci, říká Lady Agness.
Abierta hasta la madrugada, dice Lady Agnes.
Tak to řekla lady Agness.
Fue el modo en que Lady Agnes lo dijo.

Možná hledáte...