cutícula spanělština

pokožka

Význam cutícula význam

Co v spanělštině znamená cutícula?

cutícula

Película superficial de los tallos jóvenes y de las hojas. Variedad de duros revestimientos no minerales exteriores en la totalidad o en alguna parte de un organismo, al que proporcionan protección.

Překlad cutícula překlad

Jak z spanělštiny přeložit cutícula?

cutícula spanělština » čeština

pokožka karapax

Příklady cutícula příklady

Jak se v spanělštině používá cutícula?

Citáty z filmových titulků

Mi cutícula.
Chcete vědět, co se stalo s Kramerem? Povím vám to.
Cutícula dolorosa.
Zatrhlá kůžička.
Mi cutícula.
Mám záděru.
Toda la creación en una cutícula.
Celé stvoření v malém kousku.
Médula, cutícula y corteza coinciden visualmente con los cabellos que saqué del cepillo de Paige.
Medulla, cuticula a cortex na pohled odpovídají vlasům, které jsem extrahoval z kartáče Paige.
Tu cutícula luce mejor ahora.
Ta kůžička u nehtu už vypadá líp.
Examenes de la cutícula, corteza y médula del cabello revelarán que es humano.
Mikroskopická prohlídka povrchu, kůry a dřeně vlasů bude poukazovat na člověka.
Pero la cutícula es de una sola capa.
Ale kutikula má jedinou vrstvu.
Bueno, o están preocupados desproporcionadamente por mi cutícula, o no pueden vivir sin mí y me están rogando que acepte su oferta.
No, buď se nepřiměřeně starají o mojo pleť nebo beze mě nemohou žít a naléhavě mě prosí, abych přijala jejich nabídku.
La manicura fue solo una vez, y porque me rompí una cutícula.
Na manikúře jsem byl jednou, a jen proto že jsem si zatrhl kůžičku.
La cutícula de un tigre es spinuous, como de pétalo.
Pokožka tygra je ježatá, jako okvětní lístek.
El animal más común a tener Una cutícula imbricada es un perro.
Nejběžnější zvíře, které má šupinovitou pokožku je pes.
Suavizad la cutícula, empujad.
Vyhladit kůžičku. Tlačit.
Suavizad la cutícula, empujad.
Vyhladit kůžičku. Tlačit. Ano.

Možná hledáte...