cutáneo spanělština

kožní

Význam cutáneo význam

Co v spanělštině znamená cutáneo?

cutáneo

Anatomía.| Perteneciente a la piel o relacionado con el cutis.

Překlad cutáneo překlad

Jak z spanělštiny přeložit cutáneo?

cutáneo spanělština » čeština

kožní kutánní

Příklady cutáneo příklady

Jak se v spanělštině používá cutáneo?

Citáty z filmových titulků

Primero una cirugía, un injerto cutáneo, una regeneración ósea.
Nejdřív to byla chirurgie, kožní štěpy, nové kosti.
Parece que el núcleo cutáneo funciona con normalidad.
No zdá se, že nukleační jádro funguje zcela normálně.
Es un regenerador cutáneo.
To je dermální regenerátor.
El problema cutáneo de mi madre.
Co matčina kožní choroba?
Incluso si no se relaciona con Kaposi el paciente no tiene ningún síntoma cutáneo y ya descartamos el cáncer.
I kdyby to byl Kaposi, nemá to s tímhle nic společné. Náš pacient nemá žádné kožní příznaky a rakovinu jsme už vyloučili.
Quiero que me inserten un test cutáneo de tuberculina e induzcan un esputo para confirmar la tuberculosis.
Chtěl bych, aby jsi naplánovala PPD a zkontrolovala hleny na potvrzení TB.
Tengo un paciente con quemaduras graves que necesita un injerto cutáneo.
Mám tu vážně popáleného pacienta, který potřebuje aloštěp. Tudy.
El examen cutáneo y el de estimulación con ACTH son normales.
Prohlídka pokožky a ACTH stimulační test byly oba normální.
Fue en 1958 y no existían las técnicas de injerto cutáneo que tenemos ahora.
Bylo to v roce 1958, takže neuměli transplantovat jako dneska.
Si no hay sangrado, lo que corto es un cuerno cutáneo.
Dokud nikde neteče krev, ještě pořád odštípávám rohovinu.
Cutáneo, Pero bien.
Kožní, ale dobře.
Muy bien, probablemente solo sea un exantema viral. un sarpullido cutáneo producto de la gripe.
Dobrá, pravděpodobně jde jenom o virový exantém. kožní vyrážku, kterou vyvolala chřipka.
Puedo hacer un examen cutáneo.
Mohu udělat kožní test.
Y todavía podemos intentar una transferencia de principio a fin. Ni siquiera hemos intentado coger un trozo del nervio cutáneo antebraquial medio.
Navíc je tu pořád možnost koncového přenosu, a ani jsme ještě nezkusili použít větev kožního nervu z předloktí.

Možná hledáte...