cyklistický čeština

Příklady cyklistický spanělsky v příkladech

Jak přeložit cyklistický do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Reg Harris, bývalý cyklistický mistr světa ve sprintu, nám bude vyprávět o psychologické přípravě na velké závody.
Reg Harris, antiguo campeón mundial de ciclismo de velocidad. habla de los problemas psicológicos cuando preparas carreras largas.
Toto je cyklistický závod na dvě stě kol a padesát mil.
Son 200 vueltas. que equivalen a 80 kilómetros en esta carrera de bicicletas.
Budeme mít další cyklistický závod, za šest měsíců.
Habrá otra carrera de bicicletas en seis meses.
Před pár dny jsem vyhrál. důležitý cyklistický závod.
Su papá acaba de ganar bastante. en las carreras de bicicletas.
Ještě přidali žlutý cyklistický kalhoty.
También me dieron estos pantalones amarillos.
Ale my vyhrajeme, protože jsem do vašich tenisek obul celý svůj cyklistický klub.
Pero nosotros vamos a ganar, porque tengo a todos los clubes de bicicletas en los tenis.
Barney bude celý den pryč, trénuje na cyklistický závod bratrů na dvojkole.
Barney estará todo el día fuera entrenando para la carrera en tandem hermano mayor-hermano menor.
Mým nezdarem byl její přítel, který měl cyklistický trikot a požádal mě o její ruku.
Mi pega fue haber conocido a su novio. que estaba usando un leotardo de ciclista. Y me pidio permiso para casarse con ella.
Byl jsem nadšen, když jsem viděl cyklistický úkol.
Yo estaba muy emocionado de ver un reto con bicicleta.
Pro Američany, je Lance Armstrong cyklistický Superman.
En EE.UU., Armstrong es el Superman del ciclismo.
Tohlestarověkézděnéměsto v severní Itálii se stalo centrem skupiny lékařů rozhodnutých najít způsob, jak zvýšit cyklistický výkon.
Esta ciudad amurallada del norte de Italia se volvió un centro para doctores decididos a mejorar el desempeño de los ciclistas.
Pro cyklistický dav to nestačilo.
Para los fans del ciclismo no era bastante.
Jesse uspořádá 30 - mílový městský cyklistický závod v centru města.
Jesse organiza una carrera urbana de bicicletas en el centro.
To je cyklistický pojem.
Oh, ése es un término de ciclismo.

Možná hledáte...