cyklistka čeština

Překlad cyklistka spanělsky

Jak se spanělsky řekne cyklistka?

cyklistka čeština » spanělština

ciclista

Příklady cyklistka spanělsky v příkladech

Jak přeložit cyklistka do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Nejsi cyklistka.
No eres ciclista.
Navíc, všechna ta cyklistka značně poznamenala moje sperma.
Además, con todo el ciclo, aparentemente he concluido un conteo de mi esperma.
Slečna Barnesová je také cyklistka.
La srta. Barnes es ciclista también.
Nejsi cyklistka.
Usted no es un ciclista.
Vicky Shellová -- vášnivá cyklistka a výkonná ředitelka továrny na kola.
Vicki Shell. ciclista entusiasta. y directora ejecutiva de un fabricante de bicicletas de Dallas.
Volala nám cyklistka. Brzo ráno si všimla toho auta, a pak.. si všimla tohoto.
Una ciclista llamó, ella divisó el coche esta mañana y entonces. se dio cuenta de esto.
Je to zarytá cyklistka.
Es una verdadera machacadora del pedal.
Tělo našla tahle cyklistka.
El cuerpo fue encontrado por ese ciclista.

Možná hledáte...