J | i | tj | oj

ij čeština

Příklady ij spanělsky v příkladech

Jak přeložit ij do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Zab ij!
Mátala!
Ano, ale mohlo by to být ij.
Podría también ser.
Houpeme se kolem Ij.
Estamos flotando en algún lado en el río e.
Baikal IJ-70, ruský ekvivalent naší.45.
Baikal IJ-47,el ruso equivalente a nuestro 45.
Klid, IJ32, provedeme vás.
Tranquilo, India Julieta 32, podemos guiarte para que bajes.