introspección spanělština

sebepozorování, introspekce

Význam introspección význam

Co v spanělštině znamená introspección?

introspección

Observación que el individuo hace de su propio mundo interior, la cual se puede hacer en el momento inmediatamente posterior del hecho psíquico o en los intermedios.

Překlad introspección překlad

Jak z spanělštiny přeložit introspección?

introspección spanělština » čeština

sebepozorování introspekce sebezpytování

Příklady introspección příklady

Jak se v spanělštině používá introspección?

Citáty z filmových titulků

La cuestión es la introspección, un concepto que sin duda eres incapaz de digerir a esta altura, en tu vida estrecha, protegida y ridícula.
Všechno je to o introspekci, na kterou ty. se svým omezeným, zaostalým a patetickým životem prostě nemáš.
Eliminar las restricciones y conocernos por la introspección.
Zahazujeme všechny zábrany a poznáváme se nazíráním.
La próxima fase sería. de introspección y pesadillas.
Další fáze bude nejspíš brutální noční můra s výčitkami svědomí.
Bueno, Lois, creo que debo hacer un poco de introspección.
No, myslím, že mám ještě na sobě co dělat.
Este es lugar de introspección, capitán.
Toto je místo sebepoznání, kapitáne.
No puedo siquiera despreciarme sin introspección.
Chybí mi nadhled.
Solía haber un anillo aquí, pero mi novio hizo algo de introspección y decidimos que necesitaba algo un poco más elegante.
Tam by měl být prstýnek, ale můj snoubenec se dal na sebeanalýzu, a tak jsme se rozhodli, že by to mělo být více svérázné.
Entre la introspección y la ira los delegados a esta convención.
Uprostřed zpytování vlastních duší a skřípění zubů.
Y tú, guarda la introspección para tu diario.
A ty, šetři si to sebepoznávání pro svůj deník.
Le he sacado de muchos momentos de introspección.
Už jsem dostal několikrát velkého kluka z toho jeho bručení.
Lo siento, no me gusta la introspección.
Promiň. Nejsem ten typ, který se rád popisuje.
Todo este asunto me llevó a hacer una introspección con detenimiento.
Tahle celá věc mi řekla, abych se na sebe pěkně zostra podíval.
Te presentas en esta casa. después de tu introspección europea. pero aún eres el mismo niño malcriado.
Vkráčel jsi do tohohle domu s evropským náhledem, ale jsi pořád tentýž rozmazlený spratek.
Siempre te resististes a terapia e introspección. y de repente haces este curso.
Vždycky jsi odmítal jakoukoli terapii nebo analýzu. A najednou si vybereš tenhle kurs. Proč?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

El vigésimo aniversario del accidente de Chernóbil es una ocasión ideal para que todos los interesados hagan una introspección sincera.
Dvacáté výročí černobylské havárie je pro všechny zúčastněné ideální příležitostí k poctivému pohledu do vlastního nitra.
Los Estados Unidos necesitan hacer una profunda introspección.
Amerika se musí sama nad sebou hluboce zamyslet.
Con un historial tan pobre, es necesario hacer un poco de introspección y abrirse a otros enfoques.
Po takto mizerných výsledcích vzniká potřeba zpytovat svědomí a otevřít se jiným přístupům.

Možná hledáte...