jos | josh | Jose | José

josi čeština

Příklady josi spanělsky v příkladech

Jak přeložit josi do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ty přece víš, ta malá Josi Je do mě blázen.
Ya sabes que la Josi está loca por mí.
Tvá milující Josi.
Tu amor, Josi.
Josi, Josi. Můj Josel.
Yossi, Yossi, mi Yossele.
Josi, Josi. Můj Josel.
Yossi, Yossi, mi Yossele.
Josi!
Yossi!
Kde vlastně je Josi?
Dónde está Yossi?
Josi, na okamžik.
Yossi, espera un segundo!
Josi, počkej! Josi!
Espera!
Josi, počkej! Josi!
Espera!
Josi, tys tady byl celou dobu?
Has estado aqui todo el tiempo?
Řekni mi, Josi, zůstal bys se mnou, kdybych přišel o nohu?
Dime Yossi, Estaría a mi lado si pierdo una pierna?
Josi, Josi.
Jos. Jos.
Josi, Josi.
Jos. Jos.
Josi, vážně, jestli se ožením s tvou sestrou.
En serio, Jos. si he de casarme con tu hermana.

Možná hledáte...