malcolm čeština

Příklady malcolm spanělsky v příkladech

Jak přeložit malcolm do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Malcolm a Macduff, můj pane, uprchli do Anglie.
Malcolm y Macduff han huido a Inglaterra.
Slyšeli jsme, že Macduff and Malcolm uprchli, popírajíce ukrutnou vraždu, všelijaké prý šíří báchorky.
Hemos oído que Macduff y Malcolm han huido sin confesar su cruel asesinato y cuentan a quien les escucha extrañas invenciones.
Obávám se, že Malcolm.
Temo que sea Malcolm.
Malcolm je velmi žárlivý.
Malcolm es muy celoso.
Advokát Egerman - hrabě Malcolm.
Sr. Egerman, Conde Malcolm.
Hrabě Malcolm - moje paní.
Conde Malcolm, mi esposa.
Malcolm Perry, jeden z našich stálých.
Malcolm Perry, uno de los nuestros.
Malcolm C. Hilyard.
Malcolm C. Hilyard.
Pokud chceš na násilí odpovědět násilím. jako to dělal Malcolm, nějaké důvody si najdeš.
Si peleas la violencia con violencia. como lo hizo Malcolm, conseguirás resultados.
Malcolm, Partridge, Silver, Young.
Malcolm, Partridge, Silver, Young.
Malcolm Stinnett. E - E-E Clotkin bratranec.
Malcolm Stinnett, primo de las Clotkin.
Rebecca a Malcolm Stinnettoví.
Rebecca y Malcolm Stinnett.
Doktor Malcolm říká, že to potrvá několik týdnů.
El Dr. Malcolm dijo que puede llevar una semana o dos.
A co na to Malcolm?
Quiero hablar con Malcolm.

Možná hledáte...