nick | nika | nicki | nitka

nicka čeština

Příklady nicka spanělsky v příkladech

Jak přeložit nicka do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Plus, rád bys, ale nejsi neúspěšný spisovatel. Jsi nicka.
Además, deberías de tratar y fallar para ser un escritor fracasado, y no eres nada.
Tenhle náramek je dárek od Nicka Townsenda. Znáš ho.
Esta pulsera es un regalo de Nick Townsend.
Ale zeptejte se jistého Nicka Townsenda.
Pero pregúntele a un tal Nick Townsend.
Tohle je loď Nicka Browna.
Este barco es de Nick Brown.
Neobíráš mě, ale Nicka Browna, pro toho pracuju.
No me lo haces a mí, sino a Nick Brown, trabajo para él.
Chlapci a děvčata, začínám mít pocit, že náš kamarád není žádná nicka.
Me parece que nuestro amigo no se anda por las ramas.
U Nicka.
Nick.
Takhle jsem Nicka ještě neviděl.
No he visto nunca a Nick portarse de ese modo.
Nicka zase něco popadlo a odjel do města.
A Nick se le cruzaron los cables y fue a la ciudad.
Proč jsem si vzala Nicka.
Que por qué me casé con Nick.
Ten vzkaz pro Nicka.
La nota que escribí a Nick.
Ta nově uzavřená životní pojistka Nicka Smithe na 10 000 dolarů.
El seguro de vida de 10.000 dólares que contrató Nick Smith.
Pak praštila Nicka Cora.
Entonces fue Cora quien golpeó a Nick.
Ačkoliv Frank praštil Nicka do hlavy, než auto sjelo ze srázu.
Pero Frank golpeó a Nick en la cabeza antes de que el coche se saliera.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nula, nic, nicka.
Cero, nada.

Možná hledáte...