tabulka čeština

Překlad tabulka spanělsky

Jak se spanělsky řekne tabulka?

tabulka čeština » spanělština

tabla placa tableta pizarrón pizarra

Příklady tabulka spanělsky v příkladech

Jak přeložit tabulka do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Tady je seznam perutě a organizační tabulka. Jsme v dobrém stavu.
Ésta es la lista de los pilotos y de su experiencia.
Pro dnešní večer, tabulka uvádí několik drogy Koupel A dávicí.
Para esta noche, tu historial indica algunos medicamentos un baño y un vomitivo.
Že všechno, co potřebuje je kódovací tabulka, kyanidová pilulka a je ve hře.
Que lo que necesita es un libro del reglamento una píldora de cianuro, y que con eso puede ir tirando.
Má touha po tobě kolísá dolů a nahoru jako teplotní tabulka.
Mi deseo sube y baja como una fiebre.
Má to blokovací systém. Tady je skleněná tabulka.
Tiene un segundo sistema de seguridad con un panel de vidrio.
Když se tabulka rozbije, tak jste zamilovaná.
Cuando uno rompe el cristal, es que está enamorado.
Když se tabulka rozbije, znamená to, že jste zamilovaný.
Si se rompe el cristal, es que se está enamorado.
Na tom posvátném místě, schovaném očím lidí, je třetí zlatá tabulka, která vytvoří celek.
En ese lugar sagrado escondida de la vista humana está la tercera tabla que completa el plano.
Na místě, schovaném očím lidí, j třetí zlatá tabulka.
En ese sagrado lugar, oculto a la vista, está la tercera tabla de oro.
Třetí tabulka je někde zde.
La tercera tabla está aquí.
Není tu tabulka.
No hay nombres de calles.
Tabulka ve dveřích byla rozbitá.
El cristal de la puerta estaba roto.
Jeho tabulka říká, že je z New Yorku.
Aquí dice que es de Nueva York.
Křída v pravé ruce, tabulka v levé.
Tiza en la mano derecha, pizarra a la izquierda.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dnešní Evropská unie se bohužel od těchto principů značně oddaluje (viz tabulka), jak dokládá zemědělství, které představuje 2 procenta evropského HDP, ale na evropských výdajích se podílí celými 40 procenty.
La creación de nuevas áreas de competencia federal debería acompañarse con mecanismos de toma de decisiones basados en democracias genuinamente representativas.
Dokládá to přiložená tabulka, která zároveň stručně řeší otázku, proč si Řecko nevedlo od vypuknutí finanční krize v roce 2008 stejně dobře jako například Španělsko, Portugalsko, Irsko nebo Kypr.
La gráfica (ver abajo) no solo lo muestra sino también explica sucintamente por qué Grecia no ha tenido resultados tan positivos como por ejemplo, España, Portugal, Irlanda o Chipre desde la crisis financiera de 2008.

Možná hledáte...