tk | tuk | tok | tis

tik čeština

Překlad tik spanělsky

Jak se spanělsky řekne tik?

tik čeština » spanělština

tic

Příklady tik spanělsky v příkladech

Jak přeložit tik do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Pár týdnů rybaření ten tik spraví, pane Blakely.
Un par de semanas pescando le arreglarán ese tic, Sr. Blakely.
Pozor na ten tik, pane Blakely.
Cuídese ese tic, Sr. Blakely.
Tik v oku.
El del tic.
Tik, tik, tik.
Tic, tic, tic.
Tik, tik, tik.
Tic, tic, tic.
Tik, tik, tik.
Tic, tic, tic.
Teď, když se přiblíží, aspoň o tom hned víte. Je slyšet tik-tak, tik-tak.
Ahora cada vez que está cerca, le avisa dando la alarma. con un tic-tac, tic-tac.
Teď, když se přiblíží, aspoň o tom hned víte. Je slyšet tik-tak, tik-tak.
Ahora cada vez que está cerca, le avisa dando la alarma. con un tic-tac, tic-tac.
Mají dokonce i stejný tik v ruce.
La misma contextura, las mismas cejas. Mira, el mismo tic de la mano.
Tik tak tik tak.
Tic tac, tic tac.
Tik tak tik tak.
Tic tac, tic tac.
Tik, tak.
Tic, tac, tic, tac.
To bude jen nějaký tik.
Creo que es un tic nervioso.
Prostě brečím, takovej tik.
Sólo lloro porque me gusta.