an | van | san | Pan

-an švédština

Význam -an význam

Co v švédštině znamená -an?

-an

återfunnet i vissa nationalitetsord  [[mexikan|mexikan]]  [[korean|korean]]  [[amerikan|amerikan]]  :[[nordamerikan|nordamerikan]]  :[[sydamerikan|sydamerikan]]  [[japan|japan]]  [[afrikan|afrikan]]  [[peruan|peruan]]  [[colombian|colombian]]  [[marsian|marsian]]  [[indian|indian]] återfunnet i vissa adjektiv  simultan  subkutan suffix för alkaner återfunnet i ett fåtal stelnade uttryck, efter ett tidigare ackusativsuffix  [[i godan ro|i godan ro]]  i rättan tid  [[i högan sky|i högan sky]] bildar substantiv av verb  ansökan  förfrågan  längtan  början återfunnet i vissa adverb, med den ursprungliga betydelsen "från"  nordan  sunnan  vadan

-an čeština

Překlad -an švédsky

Jak se švédsky řekne -an?

-an čeština » švédština

-bo -are