an | van | san | pan

-an čeština

Význam -an význam

Co znamená -an?

-an

slouží k pojmenování obyvatel podle místa pobytu  Amerika - Američan  Praha - Pražan  vesnice - vesničan  kraj - krajan  ostrov - ostrovan slouží k substantivizaci přídavných jmen  prachový - prašan chem. určuje název soli kyslíkaté anorganické kyseliny se šestimocným centrálním chemickým prvkem (odvozeno od názvu kyseliny se zakončením -ová).  síran sodný  thiosíran sodný  selenan sodný # určuje název soli jiné kyseliny se zakončením -ová (obvykle organické). #* # určuje název nasyceného uhlovodíku (alifatického i (poly-)cyklického) #* #* #* #* #* #* # určuje název sloučeniny nekovu s vodíkem. #* #* slouží k dodání expresivního nádechu substantivům  buran  křupan  hošan  divan  otoman  kaplan  zeman -->

Synonyma -an synonyma

Která slova mají podobný význam jako -an?

-an čeština » čeština

-ák -ec