zák | žák | ňák | mák

-ák čeština

Význam -ák význam

Co znamená -ák?

-ák

pojmenování osob vyjadřující prostorovou souvislost, příslušnost ke skupině nebo jinou věcnou souvztažnost s jevem, který pojmenovává základové slovo  školák  tramvaják  kulisák obyvatelská jména  Plzeňák přechylování názvů zvířat a osob, jejichž základní podoba je rodu ženského, výjimečně středního  žabák  opičák názvy předmětů, resp. objektů, v širokém smyslu tvořených dílem i z víceslovných pojmenování  bramborák  opušťák zveličující slova (augmentativa) poukazující k neobvyklé velikosti označovaného jevu, nebo častěji vyjadřujících jeho negativní (vzácně i kladné) hodnocení; včetně obyvatelských jmen  chlapák  auťák  židák  fízlák  Rusák  Prušák  Sudeťák mechanické krácení podstatných jmen mužského rodu  časák  foťák  reprák názvy příslušníků skupin ze zkratek a zkratkových slov  estébák  jezeďák  ajťák adaptace přejatých slov  ajznboňák  mariňák  mindrák názvy osob odvozené od výrazné vlastností označené základovým přídavným jménem  chudák  dospělák  drsňák  blonďák  fešák názvy zvířat (i fiktivních) odvozené od výrazné vlastností označené základovým přídavným jménem  divočák  tučňák  hnědák názvy objektů odvozené od výrazné vlastností označené základovým přídavným jménem  měďák  špičák univerbizace víceslovných pojmenování, jejichž druhá část je obvykle rodu mužského, ojediněle rodu středního  panelák  koncentrák  spacák  obvoďák názvy osob odvozené od sloves nedokonavého vidu  divák  žebrák  feťák  zabiják názvy věcí (včetně částí těl) odvozené od sloves nedokonavého vidu  mrazák  liják  bolák  zobák  tesák názvy zvířat, rostlin a hub odvozené od sloves nedokonavého vidu  hnilák  oslizák  hvízdák názvy jelenů a srnců podle členitosti paroží odvozené ze sudých číslovek  šesterák  osmerák  desaterák názvy mincí odvozené od základních a zlomkových číslovek  pěťák  deseťák  čtvrťák označení žáků a studentů podle ročníku; označení samotných ročníků školní docházky  prvňák,  čtvrťák názvy zvířat a osob podle délky jejich života nebo délky služby odvozené ze dvou základových slov  jednoročák  dvouročák názvy jiných objektů odvozené ze dvou základových slov, z nichž jedno je číslovka  dvoukolák  čtyřpatrák  dvoulůžák slova odvozená od citoslovcí  bubák

Synonyma -ák synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ák?