er | per | der | RE

-er čeština

Synonyma -er synonyma

Která slova mají podobný význam jako -er?

-er čeština » čeština

-íř -ér -ář -ák -or -ník -log -ista -ik -graf -ec -ař