čeština | angličtina | němčina | ruština
ak | air | bek | bi

-ik čeština

Synonyma -ik synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ik?

-ik čeština » čeština

-íř -ér -ář -ák -or -ník -log -ista -graf -er -ec -ař