or | vor | Nor | mor

-or čeština

Synonyma -or synonyma

Která slova mají podobný význam jako -or?

-or čeština » čeština

-íř -ér -ář -ák -ník -log -ista -ik -graf -er -ec -ař