ar | ra | raz | zář

-ař čeština

Význam -ař význam

Co znamená -ař?

-ař

přípona mužských podstatných jmen označující vykonávajícího určitou profesi nebo činnost  stolař, pekař, lyžař, ranař

Synonyma -ař synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ař?

-ař čeština » čeština

-ář -íř -ér -ák -or -ník -log -ista -ik -graf -er -ec