zář | ráz | žár | pár

-ář čeština

Význam -ář význam

Co znamená -ář?

-ář

přípona mužských podstatných jmen označující vykonávajícího určitou profesi nebo činnost  farář, kolář, hvězdář, hokynář, žhář přípona analogická k latinské příponě -arium  herbář, skicář, Wikcionář

Synonyma -ář synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ář?

-ář čeština » čeština

-ař -íř -ík -ér -ák -or -ník -log -ista -ik -graf -er -ec