čeština | angličtina | němčina | ruština
ABC | dc | csc | cnc

-ec čeština

Synonyma -ec synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ec?