únik | knír | nok | fík

-ník čeština

Význam -ník význam

Co znamená -ník?

-ník

vytváří činitelské názvy ze sloves a dějových jmen  básník  bojovník  řečník  tanečník  výtržník vytváří konatelské názvy z jiných podstatných jmen # názvy povolání #* #* #* #* # názvy konatelů příležitostných činností #* #* #* #* vytváří názvy prostředků (věcí a předmětů sloužících k nějaké činnosti) od sloves  cedník  dopravník  dotazník  náčrtník  nárazník vytváří názvy nositelů vlastností od přídavných jmen vyjadřujících nějakou vlastnost  bídník  neštastník  nezbedník  odborník vytváří názvy označující osoby od přídavných jmen  důstojník  náčelník  plukovník  strojník vytváří názvy označující rostliny od přídavných jmen  jaterník  fíkovník  kávovník  plicník  skalník

Synonyma -ník synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ník?

-ník čeština » čeština

-íř -ér -ář -ák -or -log -ista -ik -graf -er -ec -ař

Možná hledáte...