OR | vor | Tor | nor

-or němčina

Význam -or význam

Co v němčině znamená -or?

-or

nachgestelltes Wortbildungselement zur Bildung männlicher Nomen, die den Handelnden bezeichnen oder ein technisches Produkt, eine Maschine
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »