čeština | angličtina | němčina | ruština
dok | div | bak | bek

-ik němčina

Význam -ik význam

Co v němčině znamená -ik?

-ik

Wortbildungselement femininer Substantive, die ein Fachgebiet bezeichnen Er ist Professor für Wirtschaftsmathematik. Wortbildungselement femininer Substantive, die einen Sammelbegriff bezeichnen Für diese Problematik gibt es noch keine Lösung. Wortbildungselement femininer Substantive, die das Wesen, die Art von etwas bezeichnen Die Mystik der Region ist legendär.

Překlad -ik překlad

Jak z němčiny přeložit -ik?

-ik němčina » čeština

-logie -ika -ie

Synonyma -ik synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ik?

-ik němčina » němčina

Wissenschaft Lehre -logie -kunde