šok | tik | šek | sk

šik čeština

Překlad šik německy

Jak se německy řekne šik?

šik čeština » němčina

todschick schick Reihe
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Příklady šik německy v příkladech

Jak přeložit šik do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví jiný šik.
Wenn der, der war, stille schweigt. Wenn der, der Sieger ist, sich zeigt.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví jiný šik.
Wenn der, der war, stille schweigt. Wenn der, der Sieger ist, sich zeigt.
Velice šik!
Sehr schick!
Co bys taky chtěla? Tvoje věci nejsou dost šik.
Deine Sachen sind nicht aufregend genug.
Druhý šik kupředu!
Zweite Reihe vorwärts!
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví druhý šik.
Wenn das Schlachtgetümmel schweigt; wenn wer Sieger ist sich zeigt.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví druhý šik.
Wenn das Schlachtgetümmel schweigt; wenn wer Sieger ist sich zeigt.
Má šik holínky.
Schicke Stiefelchen.
Myslí si, že je šik mít delfína jako mazlíčka.
Einen Delfin als Haustier finden sie schick.
Jestli to tvůj nabitý společenský program dovolí, hodíš na sebe něco šik, a půjdeme to do města oslavit. Jen ty a já. A víš co ještě?
Wenn du mir ein paar Stunden gönnen kannst, schmeißen wir uns in Schale und gehen ein bisschen feiern, nur wir beide.
Je to šik.
Umwerfend.
Velmi šik.
Sehr schick.
Ne. Pak potom jsou velmi šik.
Dann sind sie todschick.
Pak potom jsou velmi šik.
Dann sind sie todschick.