šok | tik | šek | sk

šik čeština

Překlad šik italsky

Jak se italsky řekne šik?

šik čeština » italština

sciccheria schiera fila

Příklady šik italsky v příkladech

Jak přeložit šik do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Není to šik.
Non è chic.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví jiný šik.
Quando il tumulto sarà calmato. Quando la battaglia sarà vinta o persa.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví jiný šik.
Quando il tumulto sarà calmato. Quando la battaglia sarà vinta o persa.
Je pořádná, nóbl a šik!
Forseè ancheillibata! Charles: Perforza!
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví druhý šik.
Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví druhý šik.
Quando il fragore sarà cessato e la battaglia sarà vinta e persa.
Má šik holínky.
Gli stivaletti sono alla moda.
Nechejte nás postavit náš šik.
Mio zio, riformiamo i ranghi.
Myslí si, že je šik mít delfína jako mazlíčka.
Così hanno un delfino.
Myslí si, že je šik chodit pozdě.
Ma non si preoccupi. - Invece io mi preoccupo molto.
Jsou tak šik!
Sono cosi chic!
Omšelé, ale šik.
Squallido. ma chic.
Jsou moc šik. Zloději, okamžitě se vrať!?
Ho un magnifico orologio 18 K e se mi fai uscire, te lo regalo.
Ty nové uniformy jsou šik, co myslíš Kife?
Queste nuove uniformi sono alla moda, eh, primo ufficiale?