šok | tik | šek | sk

šik čeština

Překlad šik francouzsky

Jak se francouzsky řekne šik?

šik čeština » francouzština

chic ligne

Příklady šik francouzsky v příkladech

Jak přeložit šik do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Je to šik.
Permettez-moi de vous féliciter.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví jiný šik. Tož se soumrakem v jeden mžik.
Quand le tohu-bohu sera fini, le combat perdu et gagné, avant le coucher du soleil.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví jiný šik. Tož se soumrakem v jeden mžik.
Quand le tohu-bohu sera fini, le combat perdu et gagné, avant le coucher du soleil.
Co bys taky chtěla? Tvoje věci nejsou dost šik.
Tes affaires ne sont pas assez passionnantes.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví druhý šik.
Quand charivari achevé. Bataille sera perdue-gagnée.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví druhý šik.
Quand charivari achevé. Bataille sera perdue-gagnée.
Má šik holínky.
Des bottes cousues main.
Myslí si, že je šik mít delfína jako mazlíčka.
Ils ont un dauphin comme on a un toutou.
Jestli to tvůj nabitý společenský program dovolí, hodíš na sebe něco šik, a půjdeme to do města oslavit. Jen ty a já.
Si tu parviens à trouver un créneau dans ton agenda social surchargé, pour trouver de quoi t'habiller chic, nous sortirons en ville faire la fête, rien que toi et moi.
Je to šik.
Tr ès sexy.
Velmi šik.
Très chic.
Pak potom jsou velmi šik.
Alors c'est très chic. Avanti.
Někteří říkají šik rytířů, jiní pěšáků a ostatní formace lodí.
Certains disent des cavaliers, d'autres encore des navires.
Madam Šik je. je. kůň?
Madame Swish est. est. un cheval?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Navzdory všeobecnému domnění ale iráčtí šíité netvoří homogenní šik stojící proti údajně jednotným sunnitům.
Mais contrairement aux idées reçues, les chiites irakiens ne forment pas un bloc homogène opposé à des sunnites censément unifiés.