šok | tik | šek | sk

šik čeština

Příklady šik portugalsky v příkladech

Jak přeložit šik do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Je to šik.
Está muito chique!
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví jiný šik.
Quando a desordem terminar. Quando a batalha estiver perdida e vencida.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví jiný šik.
Quando a desordem terminar. Quando a batalha estiver perdida e vencida.
Je pořádná, nóbl a šik!
É ordenada, metódica e tem estilo.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví druhý šik.
Quando a confusão terminar. Quando a batalha se perder e ganhar.
Až ztichne té rvačky jek a ryk, šik jeden až zadáví druhý šik.
Quando a confusão terminar. Quando a batalha se perder e ganhar.
Má šik holínky.
Botas à moda.
Ze sekáče? Je to šik.
Na loja de roupa em segunda mão?
Velmi šik.
Muito chiques.
Pak potom jsou velmi šik.
Então são muito chiques. Vamos.
Šik, to co z něj zůstane, se začne rozpadat.
Todas as armas deles atirando.
Možná že se sem přes kopec přižene šik ruskejch tanků.
Talvez uma linha de tanques russos a descer as colinas.
Omšelé, ale šik.
Velho, mas chique.
Co třeba mrtvice z páchnoucího dechu. Když holka vypadá šik, ale zanedbává ústní hygienu, rozhodně ztrácí svůj půvab.
Às vezes a garota é uma flor, mas se não usar fio dental, o perfume é cruel.