sok | ok | tok | rok

šok čeština

Překlad šok portugalsky

Jak se portugalsky řekne šok?

šok čeština » portugalština

choque

Příklady šok portugalsky v příkladech

Jak přeložit šok do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Uvědomuješ si, jakej je to šok tohle od tebe slyšet?
Percebes quão chocante é ouvir-te dizer isso?
Z toho budou mít šok.
Vão ficar de boca aberta.
To musel být šok.
Deve ter sido uma desilusão.
Obávám se, že ty zprávy byly velký šok pro paní Danversovou.
Receio que as notícias tenham abalado a Sra. Danvers.
Jedině šok vás vzpamatuje.
Só um abanão para abrirmos os olhos.
Šok? Vidím.
Choque?
Připravte se na šok.
Prepare-se para um choque.
Není teď příliš silná. Nevím, jak by přežila ten šok.
Não é muito forte, não aguentaria o choque.
Frank prožil šok. Potřebuje naprostý klid.
O Frank sofreu um choque, precisa de repouso absoluto.
Tak dobrá, drahouškové. Je mi líto, ale bude to pro vás hrozný šok.
Tenho muita pena, minhas queridas, mas tenho uma má notícia.
Probůh! To bude pro generála šok!
Vai ser um terrível choque para o General!
Utrpěla jste velký šok, slečno Dietrichsonová.
Sofreu um grande desgosto.
Byl to pro mě šok, ale tehdy jsem nevěděl, že mám důvod se děsit.
Eu fiquei estupefacto. Mas eu ainda não sabia a gravidade do motivo.
Prožil si šok, chudinka.
Foi um choque terrivel. Pobre querido.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Přestálo nějak postsovětský šok a teď se zotavilo.
Conseguiu sobreviver ao choque pós-Soviético, e já recuperou.
A i to za předpokladu, že se projevuje pouze jednorázový trvalý šok, bez dalšího zpomalení potenciálního tempa růstu výkonnosti.
Isto pressupõe que existe apenas um impacto negativo permanente pontual, sem qualquer outra situação adicional de abrandamento na taxa de crescimento potencial do produto.
Jakmile však počáteční šok a zmatek ustoupily střízlivějšímu pohledu na věc, pak teroristické útoky z onoho strašlivého dne stále více vypadají jako jeden z bezpočtu jiných nacionalistických milníků - a je to správný pohled.
Na verdade, agora que o choque e a confusão iniciais deram lugar a uma perspectiva mais sóbria, os ataques terroristas daquele dia horrível são vistos cada vez mais -como deveriam ser - como um entre vários outros marcos nacionalistas.