Kunde | Wunde | Runde | Kurde

-kunde němčina

-logie

Význam -kunde význam

Co v němčině znamená -kunde?

-kunde

nicht produktives Suffix, das feminine Substantive bildet: Wissenschaft, Fachgebiet oder auch Schulfach Die Zusammensetzungen mit -kunde stammen häufig aus der Zeit der Deutschtümelei vor dem 1. Weltkrieg, manche sind aber moderner als die griechisch-neulateinischen Ausdrücke (z. B. Amphibien- und Reptilienkunde statt Herpetologie). Erdkunde, Sachkunde, Wappenkunde
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Překlad -kunde překlad

Jak z němčiny přeložit -kunde?

-kunde němčina » čeština

-logie

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -kunde?

-kunde němčina » němčina

Wissenschaft Lehre -logie -ik
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »