čeština | angličtina | němčina | ruština
an | Aa | Aal | ab

-an němčina

Význam -an význam

Co v němčině znamená -an?

-an

Chemie: Alkanendung Methan