va | an | vpn | Von

Van němčina

MPV

Význam Van význam

Co v němčině znamená Van?

Van

meist viertüriges Automobil mit hohem Dach und Steilheck, das mindestens Platz für fünf Personen hat
Doporučujeme...Zrádná slova v hospodářské němčině100 nejčastějších chyb a jak je napravitKoupit booktook.cz »

Překlad Van překlad

Jak z němčiny přeložit Van?

Van němčina » čeština

MPV Van

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Van?

Van němčina » němčina

Kleinbus Großraumlimousine
Doporučujeme...Entdeckungsreise D-A-CHKoupit booktook.cz »

Van čeština

Překlad Van německy

Jak se německy řekne Van?

Van čeština » němčina

Van

Příklady Van německy v příkladech

Jak přeložit Van do němčiny?

Jednoduché věty

Rodina Van Hornových byla bohatá.
Die Familie Van Horn war reich.
Doporučujeme...Langenscheidt Kurzgrammatik DeutschKoupit booktook.cz »

Citáty z filmových titulků

Ale profesore Van Helsingu, moderní lékařská věda takového tvora nepřipouští.
Aber Professor Van Helsing, die Wissenschaft erkennt die Existenz solcher Wesen nicht an.
Mohla by z toho mít zlé sny, profesore Van Helsingu.
Sie könnte Albträume davon bekommen, Professor Van Helsing.
Víte toho příliš mnoho, Van Helsingu.
Sie wissen zu viel, um zu leben.
Profesore Van Helsingu, jistě to nebude tak důležité, jak se domníváte.
Professor Van Helsing, ich glaube nicht, dass das nötig ist.
Hrabě Drákula, profesor Van Helsing.
Graf Dracula, Professor Van Helsing.
Van Helsing. Věhlasný vědec, jehož jméno známe i v pustinách Transylvánie.
Van Helsing, der herausragende Wissenschaftler, dessen Namen wir selbst im fernen Transsylvanien kennen.
Musíš jít do svého pokoje, jak doporučuje profesor Van Helsing.
Geh auf dein Zimmer, wie Professor Van Helsing sagt.
Van Helsing vám vše vysvětlí.
Van Helsing wird Ihnen alles erklären.
Na to, že jste ještě neprožil ani jediný život, jste velmi moudrý muž, Van Helsingu.
Für jemanden, der noch nicht einmal ein Leben gelebt hat, sind Sie sehr weise, Van Helsing.
To je strašné, Van Helsingu.
Es ist schrecklich, Van Helsing.
Van Helsingu.
Van Helsing.
Máte pevnou vůli, Van Helsingu.
Sie haben einen starken Willen, Van Helsing.
Van Helsingu.
Van Helsing.
Ale profesore Van Helsingu, tato teorie je nepravděpodobná.
Aber, Professor van Helsing, diese Theorie ist nicht plausibel.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Evropská rada ale také vytvořila pracovní skupinu podřízenou jejímu předsedovi Hermanu Van Rompuyovi, aby vypracovala konkrétní návrhy na reformu měnové unie.
Aber der Europäische Rat rief auch eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Präsident Herman Van Rompuy ins Leben, um konkrete Vorschläge zur Reform der Währungsunion zu erarbeiten.
Totéž učinil na druhé straně Hans van Delden, nizozemský lékař a bioetik působící v léčebně dlouhodobě nemocných, který se v posledních 20 letech podílí ve své zemi na všech významných empirických studiích rozhodování o konci života.
Für das andere Lager sprach Hans van Delden, ein niederländischer Arzt und Bioethiker, der in den letzten 20 Jahren an allen großen empirischen Studien über Sterbeentscheidungen in seinem Land beteiligt war.
Stačí se podívat na některé z návrhů pracovní skupiny prezidenta EU Hermana Van Rompuye pro řízení ekonomiky.
Man sehe sich nur einige der Vorschläge der Arbeitsgruppe von EU Präsident Herman Van Rompuy zur wirtschaftspolitischen Steuerung an.
Zmíněná iniciativa by mohla existovat společně s návrhem předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye na vytvoření mechanismu sdílení rizik pouze pro země eurozóny.
Diese Initiative könnte auch neben dem Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, bestehen, der die Schaffung eines Risikoteilungsmechanismus nur für Eurozonen-Mitglieder vorsieht.
Platí to i pro prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho, předsedu Evropské komise José Manuela Barrosu, předsedu Evropské rady Hermana Van Rompuye a vlastně i pro samotnou Merkelovou.
Diese Ansicht teilen auch Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, Jose Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Komission, EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und sogar Merkel selbst.
V Nizozemsku sahá šok z vraždy filmaře Thea van Gogha velmi hluboko a vedl k volání po legislativní úpravě namířené proti nenávistným projevům.
In den Niederlanden sitzt der Schock über die Ermordung des Filmemachers Theo van Gogh tief und hat dazu geführt, dass neue Gesetze gegen Hasspredigten gefordert werden.
Amatérský malíř svou přitažlivost ve srovnání s umělcem velikosti van Gogha nebo Picassa rovněž mnoho nezvyšuje.
Auch ein Amateurmaler erhöht seine Attraktivität wenig, verglichen mit einem van Gogh oder Picasso.
A prezident EU Herman Van Rompuy připravuje rámec zdokonaleného dohledu, prevence a řešení problémů ve fiskální oblasti.
Und EU-Präsident Herman van Rompuy bereitet ein Rahmenwerk für verbesserte fiskalische Überwachung, Prävention und Lösungen vor.
Vražda režiséra Thea van Gogha islamistickým atentátníkem před dvěma a půl lety vyvolala trýznivou debatu o zdejší zakořeněné kultuře tolerance a snadném přístupu uchazečů o azyl do země.
Der Mord an dem Filmemacher Theo van Gogh vor zweieinhalb Jahren durch einen islamistischen Attentäter hat eine kontroverse Debatte über die im Land tief verankerte Kultur der Toleranz und der offenen Asylpolitik ausgelöst.
Dále je povzbudivé, že když se minulý měsíc odcházející guvernér provincie Van loučil s převážně kurdsky hovořícím obyvatelstvem tohoto jihovýchodního regionu, přednesl svou řeč v kurdštině - a na oplátku se mu dostalo vřelých přání.
Auch als der scheidende Gouverneur von Van sich mit einer in Kurdisch gehaltenen Abschiedsrede an die großteils kurdischsprachige Bevölkerung seiner südöstlichen Provinz wandte, wurde er im Gegenzug dafür mit freundlichen Wünschen bedacht.
Doporučujeme...Das HerkunftswörterbuchEtymologie der deutschen SpracheKoupit booktook.cz »