fals | fall | falk | fadd

-fald švédština

Význam -fald význam

Co v švédštině znamená -fald?

-fald

skapar substantiv som antyder en egenskap av huvudordet  trefald (det att ha egenskap av tre)  mångfald (det att ha egenskap av många)

Možná hledáte...