fält | filt | walt | salt

-falt švédština

Význam -falt význam

Co v švédštině znamená -falt?

-falt

skapar adverb med egenskap av ett angivet antal

Možná hledáte...